معرفی دوستان

شرایط معاملاتی در Zenita Finance را با دوستان خود به اشتراک گذارید و برای هر دوستی که معرفی می کنید تا 20$ بونوس دریافت کنید.

طرح پرداخت:

10-1

$5

20-10

$10

30-20

$15

30+

$20

شرایط و ضوابط طرح تشویقی:

  • مشتریان معرفی شده باید حداقل 18 سال داشته باشند.
  • فرد معرفی شده باید مشتری جدیدی باشد که قبلاً در بروکر Zenita Finance افتتاح حساب نکرده باشد.
  • حداقل مبلغ واریزی برای مشتری تازه معرفی شده 100 دلار آمریکا یا معادل آن به ارزهای دیگر می‌باشد.
  • تنها حساب‌های تایید شده می‌توانند در طرح تشویقی شرکت کنند.
  • دوستی که توسط یک مشتری معرفی شده است باید با مدیر حساب تماس گرفته و تأیید کنند که شرایط طرح تشویقی را رعایت کرده‌اند.
  • مشتری به ازای هر دوستی که معرفی می کند بر اساس جدول فوق تا 20$ دریافت می‌کند.
  • دوست معرفی شده نیز با هر واریز بیش از 100$ یا معادل آن به ارز دیگر، یک بونوس منحصر به فرد دریافت می‌کند که به مدت یک ماه اعتبار دارد.

این فرصت استثنایی را

از دست ندهید!