0% کمیسیون

حساب خود را با 0٪ کمیسیون شارژ کنید!

در Zenita Finance کمیسیون‌های واریز از هر سیستم پرداختی، صرف نظر از مبلغ واریز بازپرداخت می‌شود! این پیشنهاد برای تمامی انواع حساب‌های معاملاتی معتبر است. جبران کمیسیون واریز طبق قوانین عملیات غیر معاملاتی (non-trading operations) انجام می‌شود.

چنانچه کمیسیون واریز را به‌صورت خودکار دریافت نکرده‌اید، لطفاً در کابین شخصی خود درخواست ثبت کنید یا به پشتیبانی آنلاین وب‌سایت پیام ارسال کنید.